• Bjarne Hastrup
  • Benedikte Kiær
  • Mike Dejworek

Læringsdage - viser vejen til læring for voksne

Læringsdage 2014 foregår fra den 5.-11. maj, hvor en lang række aktører over hele landet sætter fokus på voksenlæring. Der vil særligt være fokus på at styrke grundlæggende færdigheder, som læsning, skrivning, regning og it.

Landet over vil aftenskoler, daghøjskoler, biblioteker, VUC'er, erhvervsskoler, sosu-skoler, VEU-centre m.fl. vise forskellige læringsmuligheder frem for offentligheden. Der vil være markedspladser, festivaller, events og lignende, hvor man kan høre om, se eller prøve forskellige læringstilbud.

Du kan finde inspiration til læring ved at høre vores 3 ambassadører fortælle deres inspirerende læringshistorier i videoerne ovenfor.Hvad er Læringsdage?

Læringsdage er et bredt samarbejde mellem Ministeriet for Børn og Undervisning, Kulturministeriet, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Danmarks Biblioteksforening, Lederforeningen for VUC, VEU-centrene og Danske SOSU-skoler.

Ministrene udtaler følgende:

” En halv million danskere har svært ved at læse. Det gør det vanskeligt at klare sig på mange arbejdspladser. Vi har gode uddannelsestilbud i form af bl.a. Forberedende Voksenundervisning (FVU) for at afhjælpe problemet, og flere og flere benytter sig heldigvis af tilbuddet om at blive bedre til at skrive, læse og regne. Læringsdage 2014 er med til at gøre endnu flere borgere opmærksomme på de mange læringstilbud for voksne,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

”Jeg er rigtig glad for, at biblioteker, aftenskoler og andre folkeoplysere er så engagerede i at sikre, at flest mulige borgere bliver klædt på til at kommunikere med det offentlige via hjemmesider, e-mails og facebook. Sammen med andre uddannelsesinstitutioner har de en stor opgave at løfte. Jeg håber, at lokale samarbejder om Læringsdage 2014 vil nå ud til mange mennesker med alt fra it-tilbud til ” Danmark Læser”, Kulturministeriets kampagne for at få flere til at læse romaner,” siger kulturminister Marianne Jelved.

Formålet med læringsdagene er dobbelt. At slå et slag for læringstilbud til voksne. Og at inspirere til at deltage i læring dér hvor voksne færdes i dagligdagen. Det kan være på jobbet, på et uddannelsestilbud, på biblioteket og via nettets muligheder.

 

MBU DFS DB
VUC SOSU  
VEU DE
KUM